HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Adli muayine
Olayı saptamak ve delil, iz, eser ve emare bulmak amacı ile yapılan işlemdir.

Son Eklenen Terimler

Kod Kanun
Bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanundur. Örneğin 1983 tarihli ve 2872 Sayılı 'Çevre Kanunu' bir kod kanun, bu Kanunda değişiklik öngören herhangi bir kanun ise çerçeve kanundur.
vedia
Bir kimseye, bir şeyin korunması ve gereğinde geri verilmesi için bırakılan eşya, emanet.
müstenif
istinaf eden
usül
bir kimsenin kendisinden geriye doğru kan bağı olan kimseler, ana, baba, dedeleri ve nineleri., yukarıya doğru devam eden üst soy hısımlar
muhami
avukat
2929

Hukuki Terim

479

Kullanıcı

1983562

Terim Arama