HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ivazsız akit
Tek tarafa borç yükleyen sözleşme
Izaa
Kaybetme; yitirme
Izafe
Zammetmek; katmak; karıştırmak
Izale
Giderme; giderilme
Izale-i şüyuu
Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi.
Izhâr
Açıklama
Izrar
Zarar verme; zarara sokma.
Iztırâr
Zorunluluk; çaresizlik.
Iztırar hali
Kişinin açlık,susuzluk hali nedeniyle yada mevcut bir tehlike nedeniyle;üçüncü kişiye verdiği zarardan dolayı sorumluluk durumuna ilişkin hukuki konumu. BK.mad.52/;765 s.TCK.mad.49/3; TMK.mad.753
ibka
kalmış, bırakılmış
icazet
Müsaade, ruhsat, mümeyyiz küçüklerin kendiliklerinden yaptıkları borçlandırıcı işlemleri velî veya vasîlerince sonradan verilen izin, müsaade.
ikraz
Borç verme ;ödünç verme.
ittihaz etmek
Saymak, tutmak, ... olarak görmek.
Ilka
Koymak, birakmak. Terk etmek, Öne atmak
itham
Suçlama, Suçlu görme.
ittiham
Suç altında bulunmak, Suçlamak. Töhmet altında olmak, Suçlandırmak.
iftikar
Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak
ihtizaz
Titreşme, titreşim.
irtikâb
Bekleme, gözleme. Bir işe girişmek
islah
Taraflardan birisinin davada yapmış olduğu bir usul işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesidir.
irtikâp
Kötü iş yapma, kötülük etme. Yalan söyleme, hile yapma.
iltimas
Kayırma, ayrıcalık gösterme
ilânihaye
Sonsuza değin, sonsuza kadar
ihtisaren
Kısaca, özet halinde
iptida
Başlangıç, ilk
istişare etmek
Danışmak
ikrah
Korkutma, tiksinme, iğrenme
isticvap name
Yapılan sorgulamanın yazıldığı kağıt
ilhak
Kendine bağlama, kendine takma
indelhace
İhtiyaca binaen, ihtiyaca göre
intihal
Aşırma, bilgi hırsızlığı
ihtiyari
İsteğe bağlı, seçmeli olan
inhisari
Kendi başına, tekelli
işmam
Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek
ilanihaye
Sonsuza kadar.
irtikap
menfaat sağlama
Isdar etmek
Çıkarmak
icbar
Zorlama, zorunda bırakma, zorla bir işi yaptırma.
iğfal etmek
Aldatmak, kandırmak, baştan çıkarmak
iktibas
1.Ödünç alma. Alıntı. 2.Yabancı hukukun tamamen ya da bazı kanunlarının olduğu gibi veya değiştirilerek kabulüdür. Benimsenen hukukun, benimseyen ülke tarafından istenerek gönüllülük esasına dayalı, bilinçli olarak seçimi ve aktarılmasıdır.
286 tane sorudan 201 - 240 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955084

Terim Arama