HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
intizam
Düzenli, düzgün olma.Düzen, çekidüzen
ihya
Yeniden canlandırma, çok iyi duruma getirme,geliştirme, güçlendirme.
illiyet rabıtası
nedensellik bağı
iğfal kabiliyeti
aldatma,kandırma yeteneği
izale'i şüyu
herhangi bir ortak malın ortaklar arasında paylaşılamaması sonucunda mahkeme yolu ile satılması ve paylaşılmasıdır. Paydaşlığın giderilmesi de denilebilir.
imhal etmek
Mehil vermek, Süre vermek, Sonraya bırakmak
istifham
Soru;
insicam
bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlılık
imhal
Mühlet verilmesi,süre verilmesi, erteleme.
istizan
bir şeyi yapmak için izin alma, izin isteme, yetki isteme
iftira
bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak, bilerek yükleme
ifşa etmek
Afişe etmek , ortaya çıkarmak, ilan etmek , yaymak...
infaz
Bir kararı, bir yargıyı yerine getirme, uygulama, yürütüm. Yargı sonunda verilen kararın uygulanması
iaşe
yedirip , icirme , besleme bakma
ivedi
Acele , çabucak...
istimlak
Kamulaştırma,
itiyat
Alışkanlık, Huy
isnat
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
iddianame
Ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belge.
icmal
özet
istinabe
Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yerde bulunan bir tanığın, tanığın bulnduğu yerde ki mahkeme tarafından ifadesinin alınması
istida
1.Dilekçe, arzuhâl. 2.Emanet bırakma , himaye talep etme.
Iztırar
zorunluluk, çaresizlik, mecburiyet
istihlak
Tüketim
iltisak
Kavuşma, bitişme, birleşme, bağlantı
istihza
alay, ironi
iade-i mahkeme
Mahkeme tarafından verilerek kesinleşen bir hükümle ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirlenen hallerde (CMK md.311) hükümlü lehine veya aleyhine olarak yeniden yargılama yapılmasına “yargılamanın yenilenmesi” veya “iade-i muhakeme” denilmektedir.
işbu
Bu, özellikle bu, tam olarak bu.
istikşaf
Araştırma
ittihaz
kabullenmek
ide
Düşünce, fikir.
ikale sözleşmesi
Bozma sözleşmesi, işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesi
ikrah
Korkutma
icap
öneri, teklif
iddet - iddet müddeti
Türk Medeni Kanunu'na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre.
Ittıla Etmek
Öğrenmek, haberdar olmak.
Islah Etmek
(bir şeyi) daha iyi bir duruma getirmek, düzeltmek, iyileştirmek.
izahtan vareste
Açıklanmaya gerek olmayan, apaçık ortada olan.
iradi
1.Dışsal bir zorlama olmaksızın, kişilerin iradeleri sonucu olarak ortaya çıkan 2.İradeli, istençli 3.(Osmanlı Dönemi) iradeden gelmiş. Konulmuş, yerleştirilmiş
iddet müddeti
Bekleme süresi. Türk Medeni Kanunu'na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre.
286 tane sorudan 241 - 280 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955073

Terim Arama