HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Sosyal ve ekonomik haklar
Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir.
Sözleşme
İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit.
Sözleşmeden Dönme
Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu.
Suç
1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 2. huk. Yasalara aykırı davranış, cürüm.
Sudur
Verilen ; çıkan
Suiniyet
Kötüniyet
Sukut
Düşme; düşüş
Sulh
Barış.
Sureti mahsusa
Özel olarak; özellikle; belli amaçla
Sureti mümtaze
Öncelikli
Suveri müsaddaka
Onanmış örnek
Sübût
Sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama
Sükna
Oturma yeri; oturulacak yer; konut
Sükna hakkı
Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı.
Sülüsân
Üçte iki
Sürekli edim
Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim
Süreli icap
Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap.
Süresiz icap
Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap
sürüm
1. Bir ticaret malının satılır olması, "
Saik-i mümbit
Niyetiyle bekleneni verebilen, randımanlı, faydalı
Sarfı nazar
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama.
Sefir
Elçi, Büyükelçi
Sefaret
Elçilik, büyükelçilik
Self-determinasyon hakkı
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı.
Sermediyet
Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik
Sulta
Otorite, Baskı
Sarf-i nazar etmek
Vazgeçmek
Seraser
Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen
Sebepsiz zenginleşme
İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kaymalarını ifade eder. Bu kaymalar, zenginleşmenin veya fakirleşmenin davranışları ile olabileceği gibi, tabi kuvvetlerin sonucu da olabilir.
Sav
ileri sürülen düşünce, iddia, tez
Saik
Sebep
Sıra cetveli
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir.
Sanık
Suç işlediği sanılan kişi.
Sinkaf
Ağır bir küfre tekabul eden kelime.
Suni Hısımlık
Evlatlık ile evlat edinen arasındaki bağdır.
semeni
satış sözleşmesinde alıcının borcu
Süje
Süje
Süje
Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimsedir
sarfinazar
Hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek.
sadır olmak
ortaya Çıkmak
117 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
2934

Hukuki Terim

483

Kullanıcı

2015862

Terim Arama