HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Sahih
gerçek, düzgün, doğru, legal, hukuka uygun
Sâkıt
susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz
Salâhiyet
yetki; bir davaya bakabilme
Sarf
Harcama, tüketme, kullanma
savıcı
başından savan kimse
seddedilmiş
Kapatılmış. Hududlanmış
SANIK
Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişi.
SUÇLU
Suç işlemiş kişi, mücrim.
SAVCI
Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.
Sarih
Kolay anlaşılır, belli veya belirgin, açık
Sınai
Sanayi ile ilgili, endüstriyel
SALIK
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
Silsile
Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra
simsarlık
arabuluculuk
Sabit olmak
Bir şeyin varlığı, doğruluğu, gerçekliği kesin olarak belli olmak.
Sübut bulmak
(bir suç, durum vb.) belgeyle, delille ortaya konulmak, kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya çıkmak.
sübuta ermek
Gerçekleşmiş eylemin kuşkuya yer olmayacak bir biçimde kanıtlanması, ispat edilmesi.
sübut
Kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya çıkma, gerçekleşme, belgelenme.
Sakıt olmak
Geçerliliği kalmamak, düşmek.
Suç vasfının değişmesi
Suç vasfının değişmesi, savcı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin yargılanmasını talep ettiği sevk maddelerinin şüpheliye isnat edilen suça uymaması, başka bir deyişle mahkemece suç tipinin farklı bir hukuki nitelemeye tabi tutulmasıdır.
Sovtaj
sigortacılık sektöründe hasar gören malın hasar almayan bölümünün sigortacı tarafından alınarak gelir haline getirilmesine veya hasarlı malın değer taşıyan bölümünün sigortalıya bırakılarak, sigorta şirketinin bu değeri tazminat ödemesinden düşmesine verilen isimdir.
Siber Zorbalık
Dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır.
seyrüsefer
Gidiş geliş; trafik
SUJE
1.Fail 2.Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimsedir.
Sui generis
"Kendine özgü", "emsalsiz", "özgün" anlamlarına gelen, Hukuk gibi birçok disiplinde kullanılan Latince bir ifade. Nevi şahsına münhasır.
sebat
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme.
sukutu hak müddeti
hak düşürücü süre
Sübut
Kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya çıkma, gerçekleşme, belgelenme.
Suça Sürüklenen Çocuk
Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen on sekiz yaşından küçük çocuk.
Sorgu
Suç niteliğinde görülen bir konuyla ilgili olarak, durumun aydınlanması için yargıcın sanığa sorular sorması ve sanığın bunları yanıtlaması işi.
Saik hatası
İradenin oluşmasında etkili olan bir konuda düşüncenin gerçek duruma uygun olmaması, kişinin olayları yanlış algılayıp, bunları yanlış değerlendirerek, beklenti ve tahminlerinde isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmasının sonucu olan yanılmadır.
Sıhhî
Sağlıkla ilgili, sağlığa âit
Suç
Kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılabilen davranıştır.
Sınırlı Ehliyetli
Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı olmayan kişiler. Tam ehliyetli olduğu halde birtakım sebeplerden ehliyeti sınırlandırılmış kişiler. Yasal danışmanları olmadan borç altına giremezler.
Sınırlı Ehliyetsiz
Ayırt etme gücüne sahip, ergin olmayanlar ve kısıtlılardır. Ergin olmayanlar veli, vasi olmadan borç altına giremezler. Ayrıca vasilerin rızası olsa dahi kefil olamaz, bağış yapamaz, vakıf kuramazlar.
sıhri hısım
Kan bağı ile değil, kanuni yollarla oluşan hısımlıktır.
suç tasnii
Suç uydurma
117 tane sorudan 81 - 117 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
2934

Hukuki Terim

483

Kullanıcı

2015855

Terim Arama