HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
MÜFTERİ
Herhangi bir olay ya da gelişme hakkında yalan söyleyen, iftira atan ve kara çalan kişi ya da kişileri ifade eder.

Son Eklenen Terimler

İvazsız tasarruf
Herhangi bir karşılık alınmadan yapılan bir hukuki işlemlerdir. Borçlu tarafın herhangi bir kazanımı olmadan alacağından feragat etmesini, miras hissesinden vazgeçmesini veya bir mal vermeyi söz vermesi ivazsız tasarrufa örnek teşkil eder .
aza
üye
numerus clausus
sınırlı sayıda
vacibürriaye
Bağlayıcı, riayet edilmesi (uyulması) zorunlu
sıhri hısım
Kan bağı ile değil, kanuni yollarla oluşan hısımlıktır.
2947

Hukuki Terim

485

Kullanıcı

1787628

Terim Arama