HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Sınırlı Ehliyetli
Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı olmayan kişiler. Tam ehliyetli olduğu halde birtakım sebeplerden ehliyeti sınırlandırılmış kişiler. Yasal danışmanları olmadan borç altına giremezler.

Son Eklenen Terimler

İvazsız tasarruf
Herhangi bir karşılık alınmadan yapılan bir hukuki işlemlerdir. Borçlu tarafın herhangi bir kazanımı olmadan alacağından feragat etmesini, miras hissesinden vazgeçmesini veya bir mal vermeyi söz vermesi ivazsız tasarrufa örnek teşkil eder .
aza
üye
numerus clausus
sınırlı sayıda
vacibürriaye
Bağlayıcı, riayet edilmesi (uyulması) zorunlu
sıhri hısım
Kan bağı ile değil, kanuni yollarla oluşan hısımlıktır.
2947

Hukuki Terim

485

Kullanıcı

1787625

Terim Arama