HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
SALIK
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber

Son Eklenen Terimler

Kod Kanun
Bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanundur. Örneğin 1983 tarihli ve 2872 Sayılı 'Çevre Kanunu' bir kod kanun, bu Kanunda değişiklik öngören herhangi bir kanun ise çerçeve kanundur.
vedia
Bir kimseye, bir şeyin korunması ve gereğinde geri verilmesi için bırakılan eşya, emanet.
müstenif
istinaf eden
usül
bir kimsenin kendisinden geriye doğru kan bağı olan kimseler, ana, baba, dedeleri ve nineleri., yukarıya doğru devam eden üst soy hısımlar
muhami
avukat
2920

Hukuki Terim

474

Kullanıcı

1915961

Terim Arama