HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tefekkür
Düşünme,fikretme,akıl erdirme;Bir konuda kişinin kendi kendine değerlendirmede bulunması.
Tüzel
Hukuki, hukuksal
Tebarüz etmek
Belirmek, görünmek.
tehir i icra
Yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme tarafından verilen alacağın tahsiline dair kararı temyiz eden borclu tarafın , icra işlemlerinin durdurulması için yargıtay'dan talep etmesi mümkün olan; karşılığında tüm dosya alacağını icra veznesine teminat olarak yatırmayı gerektiren , teminat bedeli icra dosyasına yatırıldığı vakit yerel mahkeme kararı gelinceye kadar icra işlemlerini durduran karar.
Tatbik
uygulamak
Takyit
söz konusu taşınmaz mal üzerinde var olan kısıtlama
Teşri
Yasama
teşbih
benzetmek
teselsul karinesi
iki veya daha fazla kişi ticari işlerde borç altına girmiş ise , borcun tamamından her birinin sorumlu olma hali
Tevziat
Dağıtmalar,üleştirmeler
takbih
Çirkin görme, beğenmeme. Kınama
Tilâvet
Kuran’ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma.
Tröst
Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların pay belgitlerinin bir ortaklıkça elde edilmesi ve yönetimlerinin bu ortaklığı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci anamalcılığa özgü bir ortaklıklar birlik
Teşhir
Gösterme,sergileme
Tahrik
harekete geçirme,kımıldatma
TEKÂSÜL
Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik.
Temevvüç
Dalgalanmak, çalkalanmak.
TANIK
Davacı veya davalı olmadığı hâlde duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit.
Tevellüt
Doğum tarihi
Tebliğ
Bildirmek haber vermek
Tekit
Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi .
301 tane sorudan 281 - 301 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
3101

Hukuki Terim

568

Kullanıcı

1604136

Terim Arama